[10/02] Thông báo bảo trì định kỳ máy chủ

  Ngày tạo: 2018-02-09 18:29:36

   

  ZoSV8Zu.jpg (500×252)

   

  * Thời gian bảo trì: 6h00 - 8h00 sáng ngày 10/02 (Có thể hoàn thành sớm hoặc trễ hơn dự kiến)
  * Phạm vi bảo trì: Tất cả các sever
  * Nội dung: 

  - Bảo trì định kỳ nâng cấp máy chủ

  - Nâng cấp máy chủ, tối ưu hóa trải nghiệm game

   

  TÂN HẢI TẶC