[11/09] Thông báo bảo trì cập vàng trong chiến trường

  Ngày tạo: 2017-10-09 15:25:09

   

  ZoSV8Zu.jpg (500×252)

   

  * Thời gian bảo trì: 7h00 - 8h30 sáng ngày 10/10 (Có thể hoàn thành sớm hoặc trễ hơn dự kiến)
  * Phạm vi bảo trì: Tất cả các sever
  * Nội dung: 

  + Thêm vàng vào HĐ Chiến Trường

  + Tối ưu máy chủ

   

  TÂN HẢI TẶC