[30/09] Thông báo bảo trì cập nhật tính năng mới

  Ngày tạo: 2017-09-29 05:35:05

   

  ZoSV8Zu.jpg (500×252)

   

  * Thời gian bảo trì: 7h00 - 9h00 sáng ngày 30/09 (Có thể hoàn thành sớm hoặc trễ hơn dự kiến)
  * Phạm vi bảo trì: Tất cả các sever
  * Nội dung: 

  + Cập nhật HĐ Chiến đấu đến cùng

  + Cập nhật main haki giai 6 + 7

  + Thêm vàng vào HĐ Chiến Trường (Tạm thời chưa cập nhật kịp, sẽ cập nhật vào lần bảo trì sau)

   

  TÂN HẢI TẶC