[31/08] Thông báo bảo trì cập nhật trang bị mới

  Ngày tạo: 2017-08-30 18:55:48

   

  ZoSV8Zu.jpg (500×252)

   

  * Thời gian bảo trì: 6h00 - 10h00 sáng ngày 31/08 (Có thể hoàn thành sớm hoặc trễ hơn dự kiến)
  * Phạm vi bảo trì: Tất cả các sever
  * Nội dung: 

  + Cập nhật trang bị ám kim mới: 145 và 150

  + Bảo trì định kỳ nâng cấp máy chủ

   

  TÂN HẢI TẶC