[10/11] Bảo trì định kỳ máy chủ

  Ngày tạo: 2018-11-09 16:07:52

   

  ZoSV8Zu.jpg (500×252)

   

  * Thời gian bảo trì: 6h00 - 08h00 sáng ngày 10/11 (Có thể hoàn thành sớm hoặc trễ hơn dự kiến)
  * Phạm vi bảo trì: Tất cả các sever
  * Nội dung: 

  Bảo trì định kỳ máy chủ

  TÂN HẢI TẶC