Tổng hợp các cách kiếm Vàng trong Tân Hải Tặc

  Ngày tạo: 2017-04-07 15:47:03

  J9DrbRS.jpg (800×471)

  1. Đánh Boss (tối đa nhận: 16.000 Vàng)

  ktr45Iy.jpg (541×375)

  2. Đánh lôi đài (tối đa nhận: 6.000 vàng) | Đấu trường (tối đa nhận: 6.000 vàng)

  fyGwpkP.jpg (481×465)

  3. Làm nhiệm vụ hàng ngày (tối đa nhận: 10.000 vàng)

  4Vw6eVX.jpg (568×453)

  4. Nhận quà online hàng ngày (tối đa nhận: 3.000 vàng)

  d362YIK.jpg (637×533)

  5. Chiếm mỏ tài nguyên (tối đa nhận: ~10.000 vàng)

  F5YB07y.jpg (877×367)

  TỔNG KIẾM VÀNG TỪ (1 - >5) TỐI ĐA NHẬN: >50.000 VÀNG MỖI NGÀY

  6. Các hoạt động, sự kiện, event code, ... (rất nhiều vàng tặng)

  Và nhiều hoạt động sự kiện cày cuốc khác sẽ cập nhật trong thời gian tới.